Skip to main content

Who are we


What is d-ventures

d-ventures is a project focused on providing professional services that enable companies to focus on their business.


Our team and experience

In total, we spent more than 25 years working on various positions for top tier consulting companies as well as multinationals and leaders in their industries and startups and small dynamic companies.

In our activities, focus areas and experience, we complement ourselves. By this we deliver complex solution from both content perspective as well as visual design and graphical production. We increase efficiency by being efficient ourselves and delivering consistently high quality in one go.


Kdo jsme


Co je d-ventures

d-ventures je projekt zaměřující se na poskytování profesionálních služeb, které umožňují firmám soustředit se na své podnikání.


Náš tým a zkušenosti

Dohromady jsme strávili více než 25 let práce na různých pozicích pro špičkové poradenské společnosti, nadnárodní korporace a lídry ve svých odvětvích stejně jako pro startupy a malé dynamické společnosti.

Svými činnostmi, specializací a zkušenostmi se navzájem doplňujeme. Jen tak můžeme přinést komplexní řešení jak z pohledu obsahu, tak z pohledu vizuálního designu a grafického zpracování. Zvyšujeme efektivitu tím, že jsme sami efektivní a poskytujeme konzistentně vysokou kvalitu.
Our clients


We work for and cooperate with both large corporates and startups, both for fast growing companies and local NGOs.

We believe personal recommendation based on own first hand experience is the most powerful.

Based on what you need, we are happy to connect you to the clients we work with on similar topics. They can tell you what they think about our work and whether they would recommend us.


Naši klienti


Pracujeme pro velké korporace i startupy, rychle rostoucí společnosti i lokální neziskové organizace.

Věříme, že nejlepší a nejhodnotnější doporučení je na základě osobní zkušenosti.

Na základě Vašich potřeb Vás rádi spojíme s klienty, se kterými jsme pracovali na podobných tématech. Oni vám mohou říci, co si myslí o naší práci a zda by nás doporučili.


Contact us


Can we help you? Leave us a message…

Kontaktujte nás


Můžeme Vám pomoci? Zanechte nám zprávu…